• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
دامن كشان همی شد در شرب زركشیده
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
دامن كشان همی شد در شرب زركشیده
غزل «دامن كشان همی شد در شرب زركشیده » با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:32)
1387/9/17
195 KB
1516
+2 0
796
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName