• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
گر تیغ بارد در كوى آن ماه
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
گر تیغ بارد در كوى آن ماه
غزل «گر تیغ بارد در كوى آن ماه » با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:40)
1387/9/17
211 KB
1442
0 0
715
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان