• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اى قباى پادشاهى راست بر بالاى تو
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اى قباى پادشاهى راست بر بالاى تو
غزل «اى قباى پادشاهى راست بر بالاى تو » با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:22)
1387/9/17
296 KB
1335
+1 0
714
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان