• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
چون شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز من
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
چون شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز من
غزل «چون شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز من » با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:24)
1387/9/17
300 KB
1476
0 0
752
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان