• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مزن بر دل ز نوك غمزه تیرم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مزن بر دل ز نوك غمزه تیرم
غزل «مزن بر دل ز نوك غمزه تیرم» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:03)
1387/9/17
256 KB
1079
0 0
553
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان