• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مرا می بینى و هر دم زیادت می كنى دردم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مرا می بینى و هر دم زیادت می كنى دردم
غزل «مرا می بینى و هر دم زیادت می كنى دردم» حافظ با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:59)
1387/9/17
250 KB
1061
0 0
576
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان