• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
به غیر از آن كه بشد دین و دانش از دستم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
به غیر از آن كه بشد دین و دانش از دستم
غزل «به غیر از آن كه بشد دین و دانش از دستم» حافظ با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:05)
1387/9/17
140 KB
1047
0 0
513
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان