• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مجمع خوبى و لطف است عذار چو مهش
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مجمع خوبى و لطف است عذار چو مهش
غزل «مجمع خوبى و لطف است عذار چو مهش» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:02)
1387/9/17
255 KB
1075
0 0
526
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان