• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
حال خونین دلان كه گوید باز
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
حال خونین دلان كه گوید باز
غزل «حال خونین دلان كه گوید باز» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:12)
1387/9/17
153 KB
944
0 0
526
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان