• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
درآ كه در دل خسته توان درآید باز
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
درآ كه در دل خسته توان درآید باز
غزل «درآ كه در دل خسته توان درآید باز» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:23)
1387/9/17
176 KB
1016
0 0
508
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان