• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
دیدم به خواب خوش كه به دستم پیاله بود
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
دیدم به خواب خوش كه به دستم پیاله بود
غزل«دیدم به خواب خوش كه به دستم پیاله بود» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:50)
1387/9/17
232 KB
1037
0 0
546
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName