• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
شراب بی غش و ساقى خوش دو دام رهند
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
شراب بی غش و ساقى خوش دو دام رهند
غزل«شراب بی غش و ساقى خوش دو دام رهند» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:46)
1387/9/17
223 KB
942
+1 0
477
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان