• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اى پسته تو خنده زده بر حدی قند
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اى پسته تو خنده زده بر حدی قند
غزل «اى پسته تو خنده زده بر حدی قند» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:18)
1387/9/17
165 KB
862
0 0
456
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان