• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد
غزل «گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:37)
1387/9/17
204 KB
975
0 0
557
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
آموزش آشپزی