• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
غزل«خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:50)
1387/9/17
231 KB
989
0 0
514
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName