• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
یاد باد آن كه ز ما وقت سفر یاد نكرد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
یاد باد آن كه ز ما وقت سفر یاد نكرد
غزل«یاد باد آن كه ز ما وقت سفر یاد نكرد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:37)
1387/9/17
204 KB
774
0 -1
558
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName