• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
آن كه از سنبل او غالیه تابى دارد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
آن كه از سنبل او غالیه تابى دارد
غزل «آن كه از سنبل او غالیه تابى دارد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:35)
1387/9/17
322 KB
713
0 0
477
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName