• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
كسى كه حسن و خط دوست در نظر دارد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
كسى كه حسن و خط دوست در نظر دارد
غزل «كسى كه حسن و خط دوست در نظر دارد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:30)
1387/9/17
190 KB
982
0 0
520
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName