• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانى داد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانى داد
غزل «بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانى داد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:20)
1387/9/17
171 KB
963
0 0
492
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName