• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
غزل «تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:13)
1387/9/17
278 KB
963
+1 0
565
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName