• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
صوفى ار باده به اندازه خورد نوشش باد
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
صوفى ار باده به اندازه خورد نوشش باد
غزل «صوفى ار باده به اندازه خورد نوشش باد» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:49)
1387/9/17
230 KB
755
0 0
505
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان