• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
زان یار دلنوازم شكریست با شكایت
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
زان یار دلنوازم شكریست با شكایت
غزل«زان یار دلنوازم شكریست با شكایت» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:29)
1387/9/17
310 KB
2003
+2 0
1127
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

ت +

ث +

ج +

ح +

خ +

د +

ذ +

ر +

UserName