• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
غزل «مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:58)
1387/9/17
248 KB
1205
+1 0
675
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

ت +

ث +

ج +

ح +

خ +

د +

ذ +

ر +

UserName