• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
كس نیست كه افتاده آن زلف دوتا نیست
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
كس نیست كه افتاده آن زلف دوتا نیست
غزل«كس نیست كه افتاده آن زلف دوتا نیست» با صدای استاد موسوی گرمارودی (2:14)
1387/9/17
280 KB
1242
0 0
674
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

ت +

ث +

ج +

ح +

خ +

د +

ذ +

ر +

UserName