• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
روضه خلد برین خلوت درویشان است
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
روضه خلد برین خلوت درویشان است
غزل «روضه خلد برین خلوت درویشان است » با صدای استاد موسوی گرمارودی (3:02)
1387/9/17
378 KB
1123
0 0
633
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

ت +

ث +

ج +

ح +

خ +

د +

ذ +

ر +

UserName