• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
كنون كه بر كف گل جام باده صاف است
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
كنون كه بر كف گل جام باده صاف است
غزل «كنون كه بر كف گل جام باده صاف است » با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:38)
1387/9/17
206 KB
1000
0 -1
671
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

ت +

ث +

ج +

ح +

خ +

د +

ذ +

ر +

UserName