• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
می دمد صبح و كله بست سحاب
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
می دمد صبح و كله بست سحاب
غزل «می دمد صبح و كله بست سحاب» با صدای استاد موسوی گرمارودی (1:32)
1387/9/17
195 KB
2329
+1 0
1189
آدرس کد مرتبط
لینک های مرتبط

الف +

ب +

پ +

ت +

ث +

ج +

چ +

ح +

خ +

د +

UserName
مسائل تربیت نوجوان