• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
نقطه مشترك خوارج و سیاست‌بازان أُموی
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
نقطه مشترك خوارج و سیاست‌بازان أُموی
از سلسله بحث های بنيان مرصوص؛ آیت الله جوادی آملی پيرامون ناكارآمدی دین در اداره جامعه، نقطه مشترك خوارج و سیاست‌بازان أُموی (03:41)
1387/6/31
458 KB
222
0 0
26
UserName