• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
پایه ریزی حکومت اسلامی بعد از 57
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
پایه ریزی  حکومت اسلامی بعد از 57
سخنان خانم اژه ای نوه شهید بهشتی در باره تشکیل گروه تحقیق شامل شهید بهشتی ،شهید مفتح،شهید مطهری و ... به منظور بررسی حکومت اسلامی و پایه ریزی حکومت اسلامی بعد از سال 57 . فرمت wmv - مدت زمان 01:13
1387/6/31
1.2 MB
408
0 0
50
پایه ریزی حکومت اسلامی بعد از 57سخنان خانم اژه ای نوه شهید بهشتی در باره تشکیل گروه تحقیق شامل شهید بهشتی ،شهید مفتح،شهید مطهری و ... به منظور بررسی حکومت اسلامی و پایه ریزی حکومت اسلامی بعد از سال 57 . فرمت wmv - مدت زمان 01:13
آدرس کد مرتبط
UserName