• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مؤمنون، رحمن، قارعه، همزه، توحید، زخرف و دخان
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مؤمنون، رحمن، قارعه، همزه، توحید، زخرف و دخان
قرائت مجلسی منشاوی پیرامون سوره های مؤمنون آیات 84 تا آخر و رحمن 1 تا 17 و قارعه، همزه، توحید، زخرف آیات 68 تا آخر و دخان آیات 1 تا 5 (1:03:33)
1387/6/30
5.81 MB
4214
+15 -3
2555
آدرس کد مرتبط
UserName