• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
چشم چشم دوتا چشم ،خمار، نافد ،مست
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
چشم چشم دوتا چشم ،خمار، نافد ،مست
شعر «چشم چشم دوتا چشم ،خمار، نافد ،مست » با صدای مرحوم ابوالفضل سپهر (4:49)
1387/6/30
317 KB
3752
0 -1
1991
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان