• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
رابطه (سبیل الغیّ) با صراط مستقیم
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
رابطه (سبیل الغیّ) با صراط مستقیم
تفسیر سوره حمد با عنوان «تقابل (سبیل الغیّ) با صراط مستقیم، تقابل عدم و ملكه» توسط حضرت آیت الله جوادی آملی (6:24)
1387/6/25
793 KB
206
0 0
35
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی