• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
راز عظمت سوره فاتحة الكتاب
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
راز عظمت سوره فاتحة الكتاب
تفسیر سوره حمد با عنوان «راز عظمت سوره فاتحة الكتاب» توسط حضرت آیت الله جوادی آملی (2:01)
1387/6/25
255 KB
140
0 0
17
آدرس کد مرتبط
UserName