• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
اسم اعظم از سنخ لفظ یا مفهوم ؟
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
اسم اعظم از سنخ لفظ یا مفهوم ؟
تفسیر سوره حمد با موضوع «اسم اعظم از سنخ لفظ و مفهوم نیست» توسط حضرت آیت الله جوادی آملی (2:16)
1387/6/25
285 KB
246
0 0
54
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی