• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
حسن فعلی و فاعلی در سوره إسراء
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
حسن فعلی و فاعلی در سوره إسراء
تفسیر سوره حمد با موضوع «حسن فعلی و فاعلی در سوره إسراء» توسط حضرت آیت الله جوادی آملی (5:56)
1387/6/25
734 KB
506
0 0
100
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی