• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مزمت عالمان اهل کتاب
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مزمت عالمان اهل کتاب
تفسیر آیه 63 از سوره توبه پيرامون «مزمت عالمان اهل کتاب که مردم را نهی نمی کنند از حرام خوری » توسط آیت الله ضیاء آبادی (58:18)
1387/6/20
5.33 MB
291
0 0
37
آدرس کد مرتبط
UserName
آموزش آشپزی