• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مزمت اهل کتاب خصوصا یهود زمان پیامبر
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
مزمت اهل کتاب خصوصا یهود زمان پیامبر
تفسیر آیه 20 از سوره توبه پيرامون «مزمت اهل کتاب خصوصا یهود زمان پیامبر» توسط آیت الله ضیاء آبادی (1:01:43)
1387/6/20
5.65 MB
283
0 0
35
آدرس کد مرتبط
UserName