• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
علم در زن
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
علم در زن
سخنرانی «حضرت آیت الله جوادی آملی» پیرامون اینکه «اگر قرآن، علم را یک فضیلت می داند و مرد در علم موفق تر است، زن هم در مسایل عاطفی موفق تر از مرد است» (10:58)
1390/10/20
4.4 MB
1225
0 -1
10':58''
1020
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان