• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
حکومت عباسیان
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
حکومت عباسیان
پاسخ استاد پیشوایی به این سوال که «در مورد چگونگی به قدرت رسیدن عباسیان توضیح بفرمایید» (18:05)
1390/10/19
4.15 MB
1224
+4 -1
18':05''
368
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان