• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
موانع حرکت الی الله
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
موانع حرکت الی الله
سخنرانی استاد صفایی حائری(ره) (عین.صاد) پیرامون «تا 4 خصلت از انسان جدا نشود ضرورت حرکت الی الله را درک نمی کند: 1- برونفکنی(تبرئه) 2- توقعات بی جا 3- انتظار بیجا از دیگران 4- شتاب» (15:52)
1390/10/17
3.64 MB
232
0 0
15':52''
116
آدرس کد مرتبط
UserName