• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
افراد خود کم بین(1)
شبکه اجتماعی تبیان
تبیان
افراد خود کم بین(1)
سخنان «دکتر مظاهری» دبیرانجمن روانپزشکان ایران درباره «خودکم بینی و اینکه اگر در این دنیای ذهنی، اعتماد به نفس را از دست داده اید به این راهکارها توجه کنید» (11:12)
1390/10/3
4.5 MB
2048
+4 0
11':12''
1534
آدرس کد مرتبط
UserName
مسائل تربیت نوجوان