کتاب صوتی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 3015

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش هفتم «جشن سیزده فروردین»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «سیزده نوروز، مرز جدایی و فاصل میان دوره یا مرحله ی گذار و دوره و مرحله ی پیوستگی و همبستگی است. آئین های مربوط به روز سیزده فروردین یا « سیزده به در»، از جمله بیرون رفتن دسته جمعی از خانه ها و پیوستن به جمع مردم دیگر، پناه گرفتن در دامن طبیعت، در آب افکندن سبزه های رویانده و رهایی از هر قید و بند اجتماعی و پرداختن به نوشکامی و بازی و شادی، برتابنده ی آشوب اجتماعی و از هم گسستگی و نوید دهنده ی فرا آمدن دوره ی نظم و قانون و سرآغاز یک زندگی جمعی بسامان دوباره در سال نو است.»؛ منبع: ایران صدا

41':07''

35

0

/Play/225643/جشن-سیزده-فروردین

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش ششم «آداب ایام نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «در این دوره ی دوازده روزه، مردم بازی ها و نمایش های ویژه ای بر پا می کنند که تا روز سیزده فروردین ادامه می یابد و به دوره ی انتقال در مناسک آئینی نوروز ارتباط دارند. این بازی ها و نمایش ها دوره ی فروپاشی زمان و از میان رفتن سستی و فرسودگی طبیعت، دوره ی بازآفرینی و پیدایی قدرت و نوشدگی نیروی طبیعت را نشان می دهند و ...»؛ منبع: ایران صدا

25':56''

345

1

0

/Play/225641/آداب-ایام-نوروز

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش پنجم «آیین ها و آداب تحویل سال»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «گستردن «خوان نوروزی» در نوروز و در آغاز دوره ی « جدا گزینی»، نماد و مظهر این دوره از مناسک گذر است. خوان نوروزی تمام اعضای خانواده را از دور و نزدیک به خانه فرا می خواند و بر سر خوان می نشاند. به عقیده ی ایرانیان زردشتی، امشاسپندان ( هفت فرشته ی مقرب اهورامزدا) نیز که در فروردگان از جهان مینوی به زمین فرود می آیند، بر سر خوان نوروزی و در کنار دیگران حضور خواهند یافت.»؛ منبع: ایران صدا

13':32''

320

1

0

/Play/225639/آیین-ها-و-آداب-تحویل-سال

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش چهارم «آیین های پیشواز نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «آداب پیشواز نوروز رفتن مانند غبار روبی و پاکسازی خانه و محیط زیست( خانه تکانی)، شکستن و دور افکندن کوزه های سفالین کهنه ی آبخوری، نوکردن اسباب و اشیای کهنه و فرسوده و نا کارآمد، سفید کردن ظروف مسین دود گرفته، سفید و نقاشی کردن دیوارهای خانه، تطهیر و پاکیزه کردن سر و تن و جامه و کنار گذاشتن جامه های کهنه و ژنده و پوشیدن جامه های نو و پاکیزه و ...»؛ منبع: ایران صدا

48':04''

305

1

0

/Play/225638/آیین-های-پیشواز-نوروز

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش سوم «پیک های نوروزی»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «آمدن نوروز و نوشدگی سال، و تجدید حیات رستنی ها و رویش دوباره ی گیاهان و نباتات را مردم با راه انداختن پیک های نوروزی و کاشتن و رویاندن دانه های گیاهی و آتش زدن بوته و خار و شاخه های خشک و مرده ی درختان در شب سوری اعلام می کنند.»؛ منبع: ایران صدا

12':44''

300

0

/Play/225637/پیک-های-نوروزی

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش دوم «خاستگاه و پیشینه ی تاریخی نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده،: «ساسان فاتحی، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند و ایرانی ندانسته اند، بلکه با قید احتمال آن را به اقوام بومی نجد ایران پیش از مهاجرت و آریاییان، منسوب می دانند. همچنین دو جشن مهرگان و نوروز از طریق سومریان به بین النهرین راه یافته و...»؛ منبع: ایران صدا

48':40''

195

0

/Play/225636/خاستگاه-و-پیشینه-ی-تاریخی-نوروز

کتاب گویای «نوروز جشن نوزایی آفرینش»؛ بخش اول «خاستگاه و پیشینه ی اسطوره ای نوروز»؛ نویسنده: «علی بلوکباشی»؛ گوینده: «ساسان فاتحي، معصومه روحبخش»؛ تهیه کننده اینترنتی: «نيلوفر شاهسوار»؛ «گفته می‌شود خاستگاه نوروز در ایران باستان است اما اگر دقیق‌تر بنگریم، می‌بایست از سومر (اولین تمدن بشری) در برگزاری نخستین نوروز یاد کنیم. نوروز از سومر، از یکسو به اکد و از اکد به بابل و آسور رسید و از سوی دیگر به آغازگران تمدن در ایران، یعنی به ایلامی‌ها و از ایلامی‌ها به هخامنشیان و ساسانیان و...»؛ منبع: ایران صدا

14':41''

55

0

/Play/225635/خاستگاه-و-پیشینه-ی-اسطوره-ای-نوروز

بخش «حضرت موسی (ع) در کاخ فرعون» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «دست فرعون در نافرمانی بازتر و به خودسری او افزوده شد و طایفه بنی اسرائیل را که ملت او شمرده می شدند زیر شکنجه و ذلت کشید...»

22':26''

2191

22

0

/Play/195185/حضرت-موسی-(ع)-در-کاخ-فرعون

بخش «آغاز نبوت حضرت موسی (ع) » از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «پیغمبری موسی (ع) حتمی و چشمان او با نور الهی روشن گردید. خدای موسی معجزه دیگری به وی داد و به موسی (ع) دستور داد تا دست خود را در داخل جلب خود ببرد و ناگهان موسی مشاهده نمود که دستش نورانی گردیده است...»

34':09''

872

3

0

/Play/195183/آغاز-نبوت-حضرت-موسی-(ع)

بخش «خروج بنی اسرائیل از مصر» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «برای حق بینان پرده برداشته شد و بنی اسرائیل حق را از باطل شناختند و متوجه رسول خدای کریم گردیدند و در پیش وی رحمت و هدایت را جستجو می کردند زیرا بنی اسرائیل بودند که با ذلت و فقر به وجود آمده بودند...»

15':22''

887

2

0

/Play/195163/خروج-بنی-اسرائیل-از-مصر

بخش «گوساله سامری» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «بنی اسرائیل منتظر بودند که موسی پس از سی روز از ابتدای غیبت خود برگردد، ولی موسی بدون اینکه پیش بینی کرده باشد غیبتش طول کشید. بنی اسرائیل به فکر موسی افتادند و گفتند...»

18':48''

1553

3

0

/Play/195158/گوساله-سامری

بخش «موسی و خضر (علیهما السلام)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «موسی (ع) در میان قوم بنی اسرائیل به پا خواست و با بیاناتی آنان را مورد ارشاد قرار داد. بیانات موسی (ع) مردم را تحت تاثیر قرار داد و ناراحتی هایشان را به خاطرشان آورد و قلبهایشان را شکست...»

14':35''

531

3

0

/Play/195155/موسی-و-خضر-(علیهما-السلام)

بخش «موسی (ع) و قارون» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «قارون از خاندان موسی و از افرادی بود که با یکدیگر خویشاوندی نزدیکی داشتند. خدا به قارون زندگی سعادتمندی داده بود و رزق فراوان و اموال زیادی در اختیار داشت..»

13':36''

1267

1

0

/Play/195152/موسی-(ع)-و-قارون

بخش «طالوت و حضرت داوود (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «تابوت نمتی از نعمتهای خدا بود در میان بنی اسرائیل، این نعمت پی آپی در میانشان جاری بود و منافع آن همیشگی بود. تابوت بنی اسرائیل آثار عجیبی داشت...»

38':22''

974

2

0

/Play/195143/طالوت-و-حضرت-داوود-(ع)

بخش «آزمایش حضرت داوود (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «روح اوریا مشتاق همسری بود که شریک زندگی وی گردد و به وسیله او اضطراب خود را برطرف سازد و وضع زندگی خود را تقویت نماید. اوریا مجسمه زیبایی را که قلب را اسیر می ساخت که عقل را حیران می نمود برای خود مجسم ساخته بود...»

11':42''

658

5

0

/Play/195134/آزمایش-حضرت-داوود-(ع)

بخش «داستان لقمان حکیم» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «لقمان حکیم غلامی بود سیاه که در سرزمین سودان به دنیا آمده بود. گرچه او سیاه بود اما دلی روشن و پر امید و ایمانی استوار داشت. لقمان مردی امین بود و چشم از حرام فرو می بست...»

06':38''

546

7

0

/Play/195131/داستان-لقمان-حکیم

بخش «اصحاب سبت» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «یکی از تعلیمات موسی کلیم ایم بود که قومش در یک روز دست از کار شکار بردارند و به کاری که آنان را به امور دنیا وادار سازد، دست نزنند بلکه در این روز به کار عبادت پروردگار خویش گردند و سفارش الهی را انجام دهند...»

08':18''

286

4

0

/Play/195127/اصحاب-سبت

بخش «حضرت سلیمان نبی (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «سلیمان نبی (ع) فکر خود را برای ساخت ساختمان بیت المقدس در شامات به کار انداخت تا اسباب عبادت را به کار اندازد و به خدا نزدیک گردد. سلیمان کار ساخت این بنا را به پایان رساند و آنگاه که از این ساختمان رفیع و با شکوه فارغ شد قلبش مطمئن و فکر راحت گردید...»

23':56''

267

2

0

/Play/195121/حضرت-سلیمان-نبی-(ع)

بخش «» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «بنی اسرائیل در لجنزار نافرمانی خدا سرنگون شدند. نافرمانی آنان علنی شد و امنیتشان به اضطراب بدل گردید. دیگر از رحم در دل آنان خبری نبود. هیبت پیغمبران در دلهایشان نقشی نداشت...»

13':41''

276

2

0

/Play/195052/ارمیای-نبی-(ع)

بخش «عزیر نبی (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «عزیر(ع) وارد باغ خود شد. دید درختان سبز گردیده و میوه های فراوان دارد. وقت چیدن میوه ها نزدیک گردیده است. نغمه بلبلها به گوش می رسد و پرندگان به طرب آمده اند. عزیر(ع) مقداری میوه برداشت و به همراه مقدار نانی که داشت در سبد خود گذاشت و سوار بر الاغ خود شد...»

08':05''

207

2

0

/Play/195045/عزیر-نبی-(ع)

بخش «نبرد حق و باطل» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «در میان بنی اسرائیل دو برادر بودند که از یک مادر و دو پدر بودند ولی همان گونه که دو درخت با هم متفاوت هستند، این دو برادر نیز با هم تفاوت داشتند. یهودا به خدای خود ایمان آورده و به روح خود ارزش قائل بود...»

10':45''

331

2

0

/Play/194673/نبرد-حق-و-باطل

بخش «باغداران» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «خورشید طلوع کرد و نسیم جان فضا وزیدن گرفت. مرد باغبان با کمری خمیده و قدمهای شمرده در باغ حرکت می کرد. پیرمرد باغ خود را در سرزمین یمن کوبید. میوه های باغ پیرمرد رسیده بود و عمر او کفاف نکرد و باغ به فرزندانش ارث رسید»

11':24''

102

1

0

/Play/194659/باغداران

بخش «صبر ایوب (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «در میان فرشتگان بحث بندگان خدا و عبادت و نافرمانی آنان به میان آمد. یکی از فرشتگان گفت که الان بهتر از ایوب در میان زمین پیدا نمی شود. او بنده شب زنده داریست. خدا را می پرستد...»

19':40''

196

3

0

/Play/194658/صبر-ایوب-(ع)

بخش «تبلیغ حضرت یونس (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «در نینوا، در کشور عراق و نزدیکی موصل پایه های بت و در میان شرک و کفر، یونس نور ایمان را شعله‌ور ساخت و پرچم توحید را بر کف گرفت و به قوم نادان خود گفت:‌ عقل شما شایسته تر از آن است که بت را عبادت کند...»

12':28''

1421

0

/Play/194651/تبلیغ-حضرت-یونس-(ع)

بخش «زکریا و یحیی (علیهم السلام)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «سالهای عمر زکریا بالا رفته و اکنون موهای بالای سرش بر سیاهی آن غلبه کرده. استخوانهایش سست گردیده و کمرش خمیده گردیده است. زکریا تنها کاری که می تواند انجام بدهد این است که روزی یک ساعت به مغازه خود برود تا اگر مالی به دست آورد،‌ گریه درماندگان را برطرف سازد»

12':13''

164

0

/Play/194645/زکریا-و-یحیی-(علیهم-السلام)

بخش «حضرت مریم (س)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «نظر به اینکه مادر مریم نازا بوده است، فرزند نیاورده و مدتها در آرزوی فرزند بوده است تا از جمال او بهره مند شود و چشمش از دیدن وی روشن گردد. هر موقعی که مادر مریم می بیند که پرنده ای به جوجه اش غذا می دهد یا مادری طفلش را در بغل گرفته است، میلش به فرزند بیشتر می گردد...»

17':00''

324

2

0

/Play/194642/حضرت-مریم-(س)

بخش «ولادت عیسی نبی (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «طبق عادت همیشگی، مریم به نماز و عبادت خدا پرداخت که ناگهان روحش منقلب گردید و آنچنان وحشتی به او حمله کرد که سابقه نداشت. فرشتی از جانب خدا مامور شد تا او مضطرب نشود...»

21':53''

447

0

/Play/194640/ولادت-عیسی-نبی-(ع)

بخش «رسالت حضرت عیسی (ع)» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «موقعی که عیسی (ع) به 30 سالگی رسید، جبرئیل بر او نازل شد و پیغمبری او شروع گردید و به تبلیغات رسالت خویش شروع کرد. کوشش عیسی بر این بود که پیروان دین یهود را به راه راست هدایت کند چونکه از راه راست منحرف شده بودند و دین راستین حضرت موسی (ع) را تحریف کرده بودند...»

28':25''

517

0

/Play/194635/رسالت-حضرت-عیسی-(ع)

بخش «ذوالقرنین» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «ذوالقرنین به سوی مغرب لشگر کشید و با جنگ و جهاد به کشور گشایی پرداخت. کوه و دشت را به دست آورد. سلاح های دشمن را هر چه به دست آورد شکست و لشگر را متفرق ساخت...»

06':02''

194

4

0

/Play/194633/داستان-ذوالقرنین

بخش «اصحاب کهف» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «مردم افسوس در کشور یونان فعلی در روز عید خود در گرد خدایان خود جشنگرفتند و به خدایان خود تقرب جستند. ولی یکی از جوانان بزرگ که از خاندان کریم شهر بود به آنچه از عبادت مردم دید اطمینان نکرد و او به خدایانی که پرستش می کردند توجه نداشت...»

15':37''

163

3

0

/Play/194632/اصحاب-کهف

بخش «سیل عرم» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «دولت سبا در ویرانه های دولت یمینیه تاسیس گردید و در آداب و رسوم جانشین آن گردید دولت سبا کاخهایی را تاسیس کردند»

07':12''

59

1

0

/Play/194598/سیل-عرم

بخش «پیامبر (ص) در مکه» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «سرزمین یمن دارای نعمت فراوان بود و سرتاسر سرزمین فیلهای فراوانی وجود داشت یک روز ینواس از مدینه عبور کرد و مردم آن که یهودی بودند و در یهودی بودن خود پابرجا بودند»

16':58''

454

1

0

/Play/194583/سپاه-فیل-سواران

بخش «پیامبر (ص) در مکه» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «من از آثار صورت او و جزئیات رفت و آمد او بدست آوردم که به دین محمد (صلی الله علیه و آله) وارد گردیده است و در آن وادی که بسیاری از مردم ما سرنگون شده اند، با کمال شتاب می شتابد. امیه به خبرآور گفت: آیا بر این گفته ات دلیل و مدرکی هم داری؟»

20':47''

553

2

0

/Play/194581/پیامبر-(ص)-در-مکه

بخش «هجرت از مکه» از كتاب گویای «قصه های قرآنی»؛ نویسندگان: محمد ابوالفضل ابراهیم، سید شحاته، محمد احمد جادالمولی، علی محمد بحاوی؛ مترجم: استاد مصطفی زمانی «طایفه اوس گفتند جنگ ما را زیر دندانهای خود متلاشی کرده و زیر چنگال خود گرفته است. فرزندان همه ما با یهود پیمان بسته اند تا از جنگجویی آنان علیه ما استفاده کنند»

27':37''

189

1

0

/Play/194577/هجرت-از-مکه

فهرست کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی

04':03''

162

0

/Play/194103/فهرست-کتاب

مقدمه کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی» از خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «مجموعه آثار امام به منظله کلمات طیبه ای هستند که در هر زمانی به بار می نشینند و ثمر می دهد. کتاب و رساله های آن عارف واصل از جمله آثاری می باشند که در دهه های سوم و چهارم عمر ایشان مرقوم گردیده است»

19':03''

130

2

0

/Play/194100/مقدمه

نامه اول از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «مکتوب عرفانی به میرزا جواد همدانی: خداوندا؛ پاک تویی و سپاس می‌گویمت، ای که آرزوی عارفین به قلۀ کمال احدیتش نرسد، و اندیشۀ پویندگان از وصول به کبریای مقدسش کوتاه. عظمتت والاتر از آنکه برای ورود به آن راهی یابد، و اسمائت مبرا از آنکه به دام پندار متفکرین آید. توراست احدیت ذاتی در مقام حضرت جمعی و غیبی، و از آنِ توست و احدیت فردی در تجلیّات اسمائی و اعیانی»

16':09''

267

0

/Play/194094/مکتوب-عرفانی

نامه دوم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه عرفانی به سید ابراهیم خوئی: در حقیقت، انسان میان سایر موجودات به لطیفه ربانی و نفخه روحی الهی و فطرت سلیم روحانی ممتاز است. معلوم است که حصول این منزلت و وصول به این مرتبت، ممکن نیست مگر به ریاضتهای عقلانی- پس از طهارت نفس و تزکیه آن و وجهه اراده و سمت و سوی همت را متوجه به معارف الهیه داشتن، در پی تطهیر باطن و خالی داشتنش از ما سِوا»

12':59''

355

1

0

/Play/194089/اسرار-عرفانی

نامه سوم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه به محمدحسین بهجتی: به عرض می‏رساند، مرقوم شریف شیرین شما که حاکی از محبت و علاقه نسبت به اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. زبان من عاجز است از شکر در درگاه خالق متعال و مقلب القلوب که با رحمت واسعۀ خود این قلوب پاک بی‏آلایش را به این حقیر بی‏بضاعت متوجه فرموده»

02':20''

350

0

/Play/194086/چند-تذکر-اخلاقی

نامه چهارم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «ننامه به محمدحسین بهجتی: به عرض می‌رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی تفقد از اینجانب بود و عبارات شیرینش از روی عواطف قلبیه صادر شده بود، واصل و موجب مسرت گردید. سلامت و تأیید جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. چند روزی بیش از عمر من باقی نیست و امید است از دعای خیر دوستان، خداوند تعالی با لطف عمیم و رحمتش رفتار فرماید و مناقشه در حساب نفرماید»

02':33''

218

0

/Play/194079/تذکراتی-پیرامون-خودسازی

نامه پنجم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه اخلاقی به سیداحمد خمینی: وَصیّتی است از پدری پیر که عمری به بطالت گذرانده و توشه‌ای برای زندگی ابدی برنداشته و قدمی خالص برای خداوند منّان نگذاشته و از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی نجات نیافته، لکن از فضل و کرم خداوند کریم مأیوس نیست و به عفو و عطوفت او دل بسته و همین تنها زاد راه او است»

01:04':36''

283

1

0

/Play/194071/پندها-و-نصایح

نامه ششم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه به فاطمه طباطبایی:‌ ما نیز اکنون به عرفان فطری انسانها نظر می‌اندازیم و گوییم: در فطرت و خلقت، انسان امکان ندارد به غیر کمال مطلق توجه کند و دل ببندد، همه جانها و دلها به سوی اویند و جز او نجویند و نخواهند جُست و ثناخوان اویند و ثنای دیگری نتوانند کرد، ثنای هر چیز ثنای اوست، گرچه ثناگو تا در حجاب است گمان کند ثنای دیگری می‌گوید، در تحلیل عقلی که خود حجابی است نیز چنین باشد»

44':17''

265

0

/Play/194063/اندرزهای-عرفانی-و-اخلاقی-به-فاطمه

نامه هفتم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه به سیداحمد خمینی:‌ نامه ای است از پدری پیر فرسوده، که عمر خود را به مشتی الفاظ و مفاهیم به پایان رسانده، و زندگی خویش را در لاک خویشتن تباه نموده، و اکنون نفس های آخرین را با تأسف از گذشته خود می کشد، به فرزند جوانی که فرصت دارد تا چون عبادالله صالحین در فکر رهانیدن خود از تعلق به دنیا کدام ابلیس پلید است، باشد»

35':45''

284

0

/Play/194058/اندرزهای-عرفانی-اخلاقی

نامه هشتم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «اهداء کتاب آداب الصلاه به فاطمه طباطبایی: کتاب «آداب الصلوة» را که به دختر عزیزم فاطی - که خدایش از مُصلِّین قرار دهد - اعطا می‌نمایم، از تاریخ اتمام آن بیش از چهل سال می‌گذرد و قبل از آن - به چند سال - کتاب «سرّ الصلوة» را تمام نمودم. و از آن سال‌ها تاکنون بیش از چهل سال می‌گذرد و من نه اسرار صلاة را دریافتم، و نه به آداب آن پرداختم، که یافتن غیر از بافتن است و ساختن جدا از پرداختن. و این کتاب‌ها حجّتی است از مولا بر این عبد بی مایه»

04':48''

57

1

0

/Play/194053/اهداء-کتاب-آداب-الصلاه-به-فاطمه

نامه نهم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه به سید احمد خمینی:‌ من شهادت می دهم که احمد فرزند این جانب، از موقعی که در مسائل روز وارد شده است و تماس با کارهای این جانب داشته است تا حال تحریر این کلمات، از او خلاف دستورات این جانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها، تصرفی بدون رضای من نکرده است و چیزی برخلاف گفته های من به من نسبت نداده است»

03':20''

48

0

/Play/194049/تایید-صداقت-و-امانتداری-سید-احمد-خمینی

نامه دهم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه به سید احمد خمینی: کتاب «آداب الصلاة» را که خود از آن بهره ‏ای نبردم جز تأسف بر قصور و تقصیر بر ایام گذشته که توانایی بر خودسازی داشتم، و حسرت و ندامت در روزگار پیری که دستم تهی و بارم سنگین و راهم بس دراز و پایم لنگ و آوای رحیل در گوش است، هدیه کردم به فرزند عزیزم «احمد» که از قدرت جوانی کامیاب است»

05':31''

412

0

/Play/194045/اهداء-کتاب-آداب-الصلاه

نامه یازدهم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «یادنامه به فاطمه طباطبائی:‌ عاقبت، اصرار مکرر فاطی غلبه کرد، و من از این چاه خشکیده برای خاطر او چند دَلوی آب گل آلود کشیدم. من نه شاعر بوده و نه هستم؛ و نه دعوی آن دارم. اکنون که به سن کهولت رسیده و اگر فی المثل چیزی داشته‌ام ته کشیده، و با دفتری سیاه و کوله باری از گناه به درگاه او - جلّ و علا - به امید بخشش و رحمت رو آوردم»

02':17''

191

0

/Play/194036/یادنامه-به-فاطمه-طباطبائی

نامه دوازدهم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه اخلاقی عرفانی به سید احمد خمینی: وصیتی است از پدری پیر که عمری را با بطالت و جهالت گذرانده، و اکنون به سوی سرای جاوید می‌رود با دست خالی از حسنات و نامه‌ای سیاه از سیّئات، با امید به مغفرت الله - و رجاء به عفو الله است - به فرزندی جوان که در کشاکش با مشکلات دهر، و مختار در انتخاب صراط مستقیم الهی - که خداوند به لطف بی‌کران خود هدایتش فرماید - یا خدای ناخواسته انتخاب راه دیگر - که خداوند به رحمت خود از لغزشها محفوظش فرماید»

12':40''

73

0

/Play/194035/نامه-اخلاقی---عرفانی

نامه سیزدهم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «نامه اخلاقی به فاطمه طباطبایی:‌ فاطی عزیزم، بالاخره بر من نوشتن چند سطر را تحمیل کردی و عذر پیری و رنجوری و گرفتاری ها را نپذیرفتی. اکنون از آفات پیری و جوانی سخن را آغاز می کنم که من هر دو مرحله را درک کرده یا بگو به پایان رسانده ام و اکنون در سراشیبی برزخ یا دوزخ با عمال حضرت ملک الموت دست به گریبان هستم و فردا نامه سیاهم بر من عرضه می شود و محاسبه عمر تباه شده ام را از خودم می خواهند»

09':56''

134

0

/Play/194034/پرهیز-از-استغراق-در-اصطلاحات

نامه چهاردهم از کتاب گویای «آینه جمال؛ مجموعه نامه های عرفانی امام خمینی»؛ مقدمه خانم دکتر طباطبایی؛ ناشر: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گویا شده در موسسه معارف امام رضا (ع) با همکاری موسسه نشر آثار امام خمینی (ره)؛ گوینده: عباس سلیمی «یادنامه اخلاقی به فاطمه طباطبایی: فاطی دختر عزیزم، از من می خواهی برای تو چیزی بنویسم؛ چه بنویسد کسی که خود مبتلای به نفس اماره بالسوء است و هرگز نتوانسته بلکه نخواسته این بت بزرگ را بشکند. اکنون در آستانه شهراللّه و مقام ضیافت اللّه هستیم و من خود اقرار دارم که لایق این ضیافت نیستم. شهر شعبان المعظم که شهر امامان است در شرف گذشتن و ما خود را نتوانستیم مهیا کنیم برای شهراللّه»

03':57''

361

0

/Play/194028/یادنامه-اخلاقی

هنرمندان