گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
تعداد نتایج : 94311
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره صفت قلقلهو تلفظ ۵ حرف توضیح می دهند. اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود. صفت قلقله به رها شدن صدای حرف از مخرج آن در حالت سکون اطلاق می‌شود و از صفات فرعی حروف می‌باشد. «قلقله» از صفات فرعی حروف، در لغت به معنای جنبش و تحریک، و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از رها شدن صدای حرف از مخرجش در حالت سکون. با این صفت ، کسره ضعیف یا در برخی جاها هنگام تلفظ، فتحه ظاهر خواهد شد؛ مانند: تلفظ «ب» در کلمه «سبحان» که ساکن است؛ ولی با صفت قلقله ، مایل به کسره خوانده می‌شود. قلقله بر دو قسم است؛ ۱. قلقله صغرا: حرف قلقله در میان کلمه است؛ مانند: «سبحان». ۲. ، قلقله کبرا: حرف قلقله در آخر کلمه است؛ مانند: «باب».
09':12''
31
0
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره احکام (را ساکن) و چگونگی بیان آن توضیح می دهند. اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود. "ر" مکسور ترقیق می شود: رِزقاً – انذرِالناسَ- ذُریّتهُ -ر" ساکن ماقبل مکسور ترقیق می شود: فاَنذِر – بَشِرهُم –– مرِیضاًًًً – فِرعون - اُمِرتُ "ر" ساکن وماقبل "ی" ساکن ترقیق می شود، گرچه ماقبل هردو ساکن مفتوح باشد: خَیر- سَیر- طَیر- کبیر – مصیر- خبیر "ر" ساکن وماقبل ساکن وماقبل ماقبل مکسور ترقیق می شود، این حالت در هنگام وقف پیش می آید: سِحر- - ذِکر- وِزر- مواردزیر دو وجهی است: یعنی هم تفخیم وهم ترقیق می شوند: فِرق(اولویت باتفخیم)- مِصر(اولویت باتفخیم)- قِطر(اولویت باترقیق)قاعده کلی در رابطه با حرف "ر" این است که فتحه و ضمه عامل تفخیم وکسره عامل ترقیق است.
09':47''
15
0
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره احکام میم ساکن توضیح می دهند. اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود. در این برنامه به آموزش و تلفظ صحیح حروف (ثا، ذال، و ظا) این سه حرف در فارسی به یک شکل تلفظ می شوند اما در زبان عربی هر یک صدای خاص خود را دارند . در صوت به صورت کامل آموزش تلفظ را بشنوید.
09':47''
10
0
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تچگونگی تلفظ حروف ثا،ذال و ظا توضیح می دهند. اگر کسی بخواهد یادبگیرد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود. تجوید مهمترین و اساسی ترین رکن قرایت قران است . یکی از شرایط خواندن صحیح قران آموزش و تمرین است . در این برنامه به آموزش تلفظ (سین،ز و صاد) می پردازیم تا قدمی برداشته باشیم در خواندن صحیح قران کریم.
09':18''
15
0
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تلفظ صحیح حرف لام توضیح می دهند. اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود. تلفظ صحیح حرف "لام" و محل خروج حرف «لام». این حرف از اتصال نوک زبان با مرز بین لثه بالا و گودی سقف دهان ایجاد می شود . در این حالت، کناره های زبان از دندان های مقابل خود در آرواره ی بالا ، جدا می شود و هوای خروجی ، در حالی که تارهای صوتی مرتعش هستند ، از دو کناره ی زبان خارج می شود. در ادامه برنامه به تمرین و تکرار کلماتی که در آن حرف لام دارد اشاره می شود.
10':24''
15
0
آموزش تجوید قرآن كریم توسط استاد محمدرضا ستوده نیا
10':08''
5
0
مداحی روز عاشورا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
33':01''
10
0
مداحی روز دوازهم محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
31':10''
5
0
مداحی روز یازدهم محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
11':16''
17
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ مسجد ارک تهران
02':33''
5
0
مداحی روز عاشورا محرم 97 با صدای «ابوالفضل بختیاری»؛ مسجد ارک
17':45''
5
0
مداحی روز تاسوعا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
31':15''
11
0
مداحی روز تاسوعا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
01':32''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «ابوالفضل بختیاری»؛ مسجد ارک تهران
26':24''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «ابوالفضل بختیاری»؛ مسجد ارک تهران
15':46''
0
0
مداحی شب عاشورا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ مسجد ارک تهران
10':24''
0
0
مداحی شب تاسوعا محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ مسجد ارک تهران
27':32''
0
0
مداحی روز هشتم محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ حسینیه صنف لباس فروشان
41':46''
5
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «ابوالفضل بختیاری»؛ مسجد ارک تهران
26':04''
0
0
مداحی شب هشتم محرم 97 با صدای «منصور ارضی»؛ مسجد ارک تهران
35':21''
0
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...).
01':38''
754
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...).
02':52''
123
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...).
02':32''
45
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
02':58''
65
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
01':13''
104
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
03':21''
16
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
07':56''
10
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
01':07''
5
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
02':02''
15
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
02':55''
15
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
02':12''
10
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
01':19''
5
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
01':33''
15
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
01':34''
20
0
این مجموعه توسط زنده‌یاد استاد محمدرضا بیگلری‌پور رهبر ارکسترسمفونیک صدا و سیما نوازنده ی ترومپت برای ارکسترال تنظیم شده است. قطعاتی با فضای غمگین که بارها از شبکه های مختلف رسانه ی ملی نیز در ایام محرم و دیگر مناسبتهای مذهبی دیگر پخش می‌گردد. (مناسب جهت پخش در مکان‌های عمومی، کافی‌شاپ‌ها ، کافی نت‌ها و ...)
02':08''
5
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':24''
31
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
06':56''
15
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':36''
15
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
03':04''
15
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
05':18''
20
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':04''
5
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
07':11''
26
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
03':28''
11
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
03':58''
11
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
01':33''
10
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':31''
10
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':42''
10
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':05''
10
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':20''
11
0
آلبوم «سفینه النجاه» عنوانی‌ست که شامل پانزده قطعه‌ی منتخب از آثار استاد مجید انتظامی است که در طول فعالیت ایشان برای آثار سینمایی بخصوص سینمای دفاع مقدس ساخته شده است. قطعاتی که بارها از رسانه‌ی ملی پخش در ایام سوگواری ائمه‌ی اطهار(علیهم‌السلام) پخش می‌شود. از شما خوبان دعوت می‌کنیم تا این اثر زیبا را با کیفیت اصلی از گنجینه صوتی تبیان دریافت نموده و نظرات خود را در خصوص آن با ما درمیان بگذارید.
02':47''
10
0

هنرمندان