طنز

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 728

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «فخرالملوک خانم رفته دکتر و ...!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

01':02''

23

0

/Play/217327/یک-کیسه-برنج!

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «رضایت زیاد از زندگی مشترک!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':28''

16

0

/Play/217326/یک-هفته-در-زندان!

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «سوالات پیش پافتاده! از شنگول و پاسخهای پ ن پ!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

04':11''

13

0

/Play/217325/توو-رژیمم!

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «ناصرخان خنگه، "توکه چشمات" رو پیدا کرده!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':45''

30

0

/Play/217320/توکه-چشمات!

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «شنگول خان یک شغل نون و آبدار معرفی می کند!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

01':03''

65

0

/Play/217318/شغل-نون-و-آبدار

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «آقای جوگیر می خواهد برود ملافات عمه!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

01':04''

7

0

/Play/217316/شیفت-امروز

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «ساخت پستونک لالایی خوان برای نوزادها! و خبرهای متعدد در اخبار شش هزار ثانیه!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

07':19''

4

0

/Play/217315/پستونک-لالایی-خوان

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «هدایای روز پدر همیشه خاطره انگیز است!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

07':43''

8

0

/Play/217313/هدایای-روز-پدر

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «بچه عاقلی که دیوانه نیست!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':37''

8

0

/Play/217312/دیوانه-عاقل

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «گریه دهساله ی مگ مگ برای همسایه شان!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':39''

6

0

/Play/217310/ده-سال-گریه

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «جستجوی کسانی که در کودکی لپّ ما را می کشیدند!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':35''

6

0

/Play/217309/عروس-خودم

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «چند بیت شعر با ترجیع بند "یکی از بزرگان اهل تمیز!"» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

01':57''

9

0

/Play/217308/اهل-تمیز

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «ورود آقای جوگیر به عرصه هنر و کارگردانی و اتفاقات جالب برای وی» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

04':36''

6

0

/Play/217307/آقای-جوگیر،-کارگردان-می-شود

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «محتوای خوب و عرضه و ارائه ی بد!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':41''

83

0

/Play/216874/شربت-در-آفتابه

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «چشم و هم چشمی های عجیب در خانواده ها!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':06''

129

1

0

/Play/216873/رقابت-ناسالم

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «بی احترمی به نماز در تعابیر روزمره!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':01''

49

0

/Play/216872/نمازه!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «خاطره ای از مرغداریِ آقای قرائتی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':59''

61

0

/Play/216871/مرغداری

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «تعبیر دیگری از لباس برای مجردها!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':52''

32

1

0

/Play/216870/مجرد-عریان

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «اطلاعات بیهوده ما و دانش کم ما درباره موضوعات مهم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':50''

17

0

/Play/216869/کوه-هیمالیا

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «حکمت حکیمانه بسیاری از احکام الهی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':04''

50

0

/Play/215897/کنگره-کاهو

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «استمداد از دیگران در مشکلات زندگی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':36''

10

0

/Play/215894/کمک-بگیر

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «یکی از فنون سخنرانی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':10''

21

0

/Play/215893/حرف-ناقص

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «اجیر گرفتن برای اموات!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':03''

15

0

/Play/215891/قل-هوالله-بخوان!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «حقیقت مدرک دانشگاهی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':01''

19

0

/Play/215888/فارغ-التحصیل

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «در دعا همه را در نظر بگیرید!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':09''

8

0

/Play/215887/فقط-من

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «استنباط نادانانه از موضوعات مهم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':48''

10

0

/Play/215886/استنباط-کیلویی

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «خلاصه ی مرگ یک انسان مشهور!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':03''

8

0

/Play/215883/اِ-اِ-اِ

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «تفاوت اساسی انسان و حیوان!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':10''

15

0

/Play/215881/آخ-جوون

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «هر طور که ببینی، آنگونه دیده می شوی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':36''

8

0

/Play/215880/آبکش

آهنگ با عنوان «جیبوتی کجایی» با صدای «علی زکریائی»؛ «یه آل سعود و دو تا گونی کود و / یه شیخ بزرگ و یه مش توله گرگ و / یه ارزن سواد و کالیبر زیاد و / به جز کاسه لیسات دقیقا چی داشتی؟!»

03':49''

63

2

0

/Play/214721/آهنگ-جیبوتی-کجایی؟!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «حرص افراطی برای کسب پول!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':44''

151

1

0

/Play/196685/زیر-پل-صراط

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «قدر عمرمان را بدانیم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':37''

175

4

0

/Play/196684/تماشای-پول

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کلاه بر سر شیطان!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':47''

149

-1

0

/Play/196683/شکم-گرسنه

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «هر کار و سخنی، جایی دارد!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':07''

159

2

0

/Play/196680/شب-اول-قبر

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کلماتی که برعکس معنای آنهاست!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':29''

111

2

0

/Play/196671/پیچ-گوشتی

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «روش مدیریت اسلامی برای حفظ آبروی انسانها!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':03''

84

0

/Play/196670/نیم-کیلو-آبرو

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «هدف از خوراک، پوشاک و ازدواج، فقط شهوت نیست!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':53''

59

0

/Play/196668/نیاز-عالی!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «مردم زیر بار ظلم نمی روند!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':38''

55

1

0

/Play/196667/نخند!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «نهی از منکر با روش منکر!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':50''

70

0

/Play/196666/نهی-از-منکر

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «زرنگی بچه های امروز و معنای جدیدی از اسم ملاصدرا!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':04''

61

1

0

/Play/196664/ملا-صدرا

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «داستان حضرت نوح(ع) و کوچه ای که آب به آن نمی رسد!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':24''

82

1

0

/Play/196663/کوچه-شترداران

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «وظیفه خودمان را بدانیم و در چیزی که به ما مربوط نیست دخالت نکنیم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':15''

102

1

0

/Play/196639/خواب-پدر-بزرگ!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «حجاب گزینشی؛ نامحرم گزینشی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':45''

88

1

0

/Play/196638/اینها-هم-نامحرمند!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «خود مرحله جوانی، تحریک و شهوت دارد، بر شهوتش نیفزاییم!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':46''

68

1

0

/Play/196634/هندوانه-دزدی!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «تکروی و انزوا در دین اسلام، مذموم است!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':55''

105

1

0

/Play/196633/انزوا-ممنوع!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کار اگر برای خدا نباشد، بی ارزش است!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':47''

65

1

0

/Play/196630/در-راه-الاغ

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «کم عقلی برخی مردم عوام!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':45''

51

1

0

/Play/196628/بلندگوی-مکه!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «تحقیقات بیهوده و بی فایده!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':45''

57

1

0

/Play/196626/بکندندی!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «توضیحات غیر منطقی برای رفع سوء ظن!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

01':02''

74

1

0

/Play/196623/بچه-سه-ماهه!

قطعه طنز و آموزنده درباره موضوع «غرور بیجای مدرک تحصیلی!» از سخنان «استاد محسن قرائتی»(از مجموعه «خنده حلال»)

00':42''

57

0

/Play/196617/از-دماغ-فیل

هنرمندان