سه درخت بادام

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

قسمت اول نمایش رادیویی «سه درخت بادام»: اثر «ژان دونلی»؛ اقتباس: «محمد مجلسی»؛ هنرمندان: «مهدی علیمحمدی، اکبر مشکین، مهین شهرجردی، مهین دیهیم، توران مهرزاد، مهین بزرگی، منصور والامقام، مسعود تاجبخش، فراز»؛ کارگردان: «صادق بهرامی»؛ گوینده: «مانی»؛ تهیه کننده: «شاهرخ نادری»(31:51)

31':51''

1981

4

0

/Play/142087/سه-درخت-بادام(1)

قسمت دوم نمایش رادیویی «سه درخت بادام»: آلن روبرتیرو، مرد ثروتمند و مشهوری بود که موسسه معروف روبرتیرو را اداره می کرد. همه فکر می کردند خوشبخت ترین مرد دنیاست. اما آنها نمی دانستند او غم بزرگی در سینه دارد که حتی همسرش نیز آن را نمی داند.(27:26)

27':26''

578

3

0

/Play/142085/سه-درخت-بادام(2)

قسمت سوم نمایش رادیویی «سه درخت بادام»: مارک، می کوشید تا راز روبرتی را بداند. از سویی رابرتی اعتماد زیادی به مارک دارد و او را مامور می کند که به شهر دیگری برود و مزرعه سه درخت بادام را خریداری کند تا در آنجا کارخانه ای را ایجاد کنند. مارک با زن ناشناسی آشنا می شود.(27:09)

27':09''

485

1

0

/Play/142083/سه-درخت-بادام(3)

قسمت چهارم نمایش رادیویی «سه درخت بادام»: مارک برای خرید باغ به خانه وسط باغ می رود. جایی که سه درخت بادام کهنسال در آنجا وجود دارد.(28:25)

28':25''

391

2

0

/Play/142082/سه-درخت-بادام(4)

قسمت پنجم نمایش رادیویی «سه درخت بادام»: مارک متوجه شد که زن صاحب باغ همان زن ناشناس است. آن زن حاضر به فروش باغ نیست. در این میان مارک از سوی افراد ناشناس به مرگ تهدید می شود. مارک به الویر، پیشنهاد ازدواج می کند. الویر راز هولناکی را فاش می کند. مارک متوجه می شود که پدر الویر، برادر مارک را سالها پیش کشته و او را در زیر یکی از درختان بادام دفن کرده است.(28:37)

28':37''

439

1

0

/Play/142080/سه-درخت-بادام(5)

قسمت ششم و پایانی نمایش رادیویی «سه درخت بادام»: مارک مجبور می شود که به شهر خودش بازگردد. ناتالی دختر روبرتی دچار بیماری کشنده ای شده بود و چون او دلداده مارک بود روبرتی از او خواست تا در روزهای آخر عمر دخترش او را خوشبخت نماید. مارک با این پیشنهاد موافقت می کند. او در این میان به دنبال قاتل واقعی برادرش نیز هست. ناتالی ناپدید می شود و مارک و الویر به دنبال او می گردند.(28:13)

28':13''

445

3

0

/Play/142077/سه-درخت-بادام(6)

هنرمندان