رضایت از زندگی

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «رضایت زیاد از زندگی مشترک!» برنامه رادیویی «جمعه ایرانی»

00':28''

22

0

/Play/217326/یک-هفته-در-زندان!

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «تا زمانیکه سلامتی خود را از دست نداده ایم، شاید ثروت برایمان جلوه گر باشد، اما وقتی بیمار می شویم، قدر نعمت سلامتی را می دانیم»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

05':24''

798

0

/Play/194198/سلامتی-و-ثروت

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «نعمت در زندگی چیست؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

22':07''

148

0

/Play/194195/نعمت-در-زندگی؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «چه نوع مقایسه هایی، حال ما را بهتر کرده و رضایت ما را بیشتر می کند؟ آیا این کار باعث حل شدن مشکلات اقتصادی می شود؟!»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

04':34''

267

0

/Play/194194/مقایسه-خود-با-فقرا

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «چگونه می توانیم داراییها و داشته های زندگی خود را ببینیم و حس رضایت را در خود افزایش دهیم؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

14':22''

328

1

0

/Play/194192/داشته-هایمان-را-ببینیم

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «مرا به زور به عقد کسی درآورده اند. من چگونه می توانم حس رضایت از زندگی ام داشته باشم؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

13':43''

183

0

/Play/194187/عقد-اجباری

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «در برابر ناسپاسی و قدر ناشناسی اطرافیان و دیگران چه کنیم؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

15':01''

73

1

0

/Play/194186/ناسپاسی-دیگران

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «یکی از راههای افزودن به حس رضامندی، نگاه درست به داشته ها و نعمتهای خداوند است. برای افزودن این حس، چه باید کرد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

08':54''

441

0

/Play/191789/شکر-نعمت-و-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «برای افزایش حس رضامندی، از چه روشهایی برای شکرگذاری باید بهره برد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

10':24''

248

0

/Play/191788/روشهای-شکرگذاری؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «برای افزایش حس رضامندی در زندگی، نگاه ما به زندگی دنیایی چگونه باید باشد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

10':04''

157

0

/Play/191787/نگاه-به-زندگی-دنیایی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «مقایسه صعودی به چه معناست و چگونه می تواند به حس رضامندی از زندگی لطمه بزند؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

05':56''

92

1

0

/Play/191785/مفهوم-مقایسه-صعودی؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «اینکه گفته می شود ما نباید زندگی خود را با افراد متمول و ثروتمند مقایسه کنیم، فکر نمی کنید این کار را با واقع بینی منافات دارد؟ ما که نمی توانیم خودمان را از جامعه جدا کنیم»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

14':33''

101

0

/Play/191784/مقایسه-و-واقع-بینی؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «قدردانی از دیگران و داشتن روحیه تشکر از انسانها چگونه می تواند بر حس رضامندی، تأثیر مثبت بگذارد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

13':08''

29

0

/Play/191783/قدردانی-از-دیگران-و-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «تئوری راز یا جذب که مدتی است در بین برخی اقشار معروف شده، چیست و چگونه می توان آنرا با بحث رضامندی توضیح داد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

07':50''

298

0

/Play/190513/تئوری-راز

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «تنبلی و کم کاری چگونه می تواند حس رضامندی را در انسان، از بین ببرد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

03':30''

63

1

0

/Play/190512/تنبلی-و-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «تلاش و کوشش در زندگی چه مقدار در رسیدن به رضامندی سهم دارد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

06':03''

101

0

/Play/190494/تلاش-برای-رضایت

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «هدف گذاری در زندگی چه مقدار در رضامندی سهم دارد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

10':49''

106

0

/Play/190490/سهم-هدف-گذاری-در-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «برای رسیدن به رضایت در زندگی، چگونه باید به واقعیتها نگریست؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

07':14''

73

0

/Play/190489/نگاه-به-واقعیتها

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «برخی از مخاطبان بحث رضامندی معتقدند که کارشناس محترم این بحث، لابد در زندگی مشکلی ندارد و به عبارتی نفسش از جای گرم بلند می شود که اینگونه درباره رضایت از زندگی و... سخن می گوید.» پاسخ کارشناس محترم شنیدنی است.(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

07':40''

83

0

/Play/190488/نفس-گرم-کارشناس!

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «کدام هدف گذاری ها ما را به رضامندی از زندگی رهنمون می شوند؟ آیا تمام هدف گذاری ها در زندگی، قابل تحقق می باشند؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

10':12''

48

0

/Play/190487/کدام-هدف-گذاری؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «خیرآوری و رضایتمندی از زندگی چگونه تأثیر متقابل دارند؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

06':40''

39

0

/Play/190486/خیرآوری-و-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «هدف گذاریهای کوچک در زندگی، ما را به اهداف بزرگتر می رسانند»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

03':09''

59

0

/Play/190485/هدفهای-کوچک-و-بزرگ

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون موضوع «ارتباط خیریابی با رضایت در زندگی و راههای افزایش رضایتمندی از طریق خیرآوری و خیریابی؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

07':30''

37

0

/Play/190484/قدم-سوم-خیر-یابی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون موضوع «پیامی که حاکی از عدم رضایت یک خانم از همسرشان است. قیافه، شخصیت، موقعیت اجتماعی و صداقت شوهر ایشان به هیچ وجه برایشان قابل تحمل نیست. این خانم با این نگاه، چگونه می تواند از زندگی خود، راضی باشد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

13':52''

77

0

/Play/190483/از-زتدگی-ام-راضی-نیستم

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون موضوع «بررسی و کاوش در متون دینی و پیگیری بحث رضامندی در احادیث و روایات مذهبی»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

08':56''

46

0

/Play/189060/رضامندی-در-احادیث-دینی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «یکی دیگر از موضوعات و توصیه ها در بحث رضایت از زندگی، پذیرش موقعیت و وضعیت فعلی زندگی است»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

05':14''

54

0

/Play/189058/پذیرش-موقعیتها

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «در بحث رضامندی یکی از مهمترین موضوعات و توصیه ها، اصلاح نگاه به جهان و ایجاد منظری دیگرگون به زندگی است»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

09':05''

304

0

/Play/189057/نگاه-دیگرگون-به-جهان-پیرامون

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «درباره مفهوم عمیق رضامندی و ابعاد مختلف آن توضیح دهید»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

09':12''

535

0

/Play/189056/مفهوم-عمیق-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «چگونه باید انتظاراتمان را از زندگی متعادل نماییم تا به حداکثر رضامندی آیا وجود ثروت در زندگی باعث، رضامندی می شود؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

09':19''

47

0

/Play/189054/انتظارات-از-زندگی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «آیا وجود ثروت در زندگی باعث، رضامندی می شود؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

12':03''

73

2

0

/Play/188859/ثروت-و-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «آیا حس رضامندی در زندگی باعث رکود و عدم تلاش و کار در زندگی نمی شود؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

05':26''

55

0

/Play/188857/رضامندی-و-تلاش

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و مالی در زندگی ها چگونه می توان از رضا مندی سخن گفت؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

03':04''

67

0

/Play/188856/مشکلات-اقتصادی-و-حس-رضامندی

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «در بین مردم کشورهای مختلف کدامیک و به چه دلیلی حس شادی و رضامندی از زندگی بیشتری دارند؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

11':36''

72

0

/Play/188854/کدام-مردم-شادتر-هستند؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «چه کسانی رضامندتر هستند؟ و آیا رضایتمندی کالایی است که در اختیار ثروتمندان قرار دارد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

06':25''

47

0

/Play/188853/چه-کسانی-رضامندتر-هستند؟

سخنان «حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده» پیرامون این موضوع که «صحبت کردن و بحث نمودن از رضایتمندی در زندگی چه اهمیتی دارد؟ و آیا حرف زدن از رضایمندی، زندگی را بهبود می بخشد؟»(برنامه تلویزیونی گلبرگ)

06':23''

75

-1

0

/Play/188851/اهمیت-بحث-رضامندی

هنرمندان