بخش آموزش

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 3052

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه سیزدهم، 14 مهـر 94. شواهد شیخ انصاری(رض) از نظرات علما برای تایید احتمال سوم(مطلق تصرف مسقط نیست و تصرف دال بر رضایت نوعی مسقط است) و نقد استاد عابدی بر آن.

38':48''

2078

-1

0

/Play/158076/مسقطات-خیار-حیوان(13)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم(استصحاب عدم ازلی)، جلسه سیزدهم، 14 مهر 94. نظر امام خمینی(ره) درباره استصحاب عدم ازلی در مانحن فیه و نقد استاد عابدی بر آن

18':47''

1633

4

0

/Play/158074/استصحاب-کلی(13)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان(مسقط سوم)، جلسه دوازدهم، 13 مهـر 94. استشهاد شیخ انصاری(رض) بر دلیل سوم، بررسی روایات مربوطه و جمع بندی بحث.

38':35''

1474

0

/Play/158071/مسقطات-خیار-حیوان(12)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه دوازدهم، 13 مهر 94. تطبیق نظرات علما بر قظایای حملیه و شرطیه با تمام اقسامشان و نظر استاد عابدی درباره ملاک صدق و کذب انواع قضایا.

19':59''

1578

1

0

/Play/158069/صدق-و-کذب-قضایا

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه یازدهم، 12 مهـر 94. نقد دلیل شیخ انصاری(رض) برای قبول احتمال سوم (تسالم یا فهم احتمال سوم توسط فقها از روایات) و اشکالات آن و نظر مرحوم کمپانی(رض).

35':48''

1422

0

/Play/158068/مسقطات-خیار-حیوان(11)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه یازدهم، 12 مهر 94. سیر تاریخی ملاک صدق و کذب قضایا از زمان افلاطون، مُثـُل افلاطونی یا عقل فعال اسکندر افرودیسی، و نظر ابن سینا و علامه طباطبایی رضوان الله علیهما درباره عقل فعال.

21':49''

1728

0

/Play/158064/عقل-فعال-یا-عالَم-مُثـُل

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه دهم، 11 مهـر 94. بررسی روایات سه گانه باب خیارالحیوان و چهار احتمالی که شیخ انصاری(رض) در مساله بیان نموده اند.

31':40''

1408

1

0

/Play/158063/مسقطات-خیار-حیوان(10)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه دهم، 11 مهر 94. بررسی ملاک صدق و کذب قضایا از منظر امام راحل، ملاک های معنا دار بودن قضیه در فلسفه و منطق و احتمالات مربوط به بحث.

22':14''

1362

1

0

/Play/158062/استصحاب-کلی(10)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه نهم، 7 مهـر 94. اقتضای قاعده در مساله، بحث فروش حیوان توسط مشتری بعنوان مسقط دیگر خیار و بررسی نظر صاحب جواهر و نظر استاد در این زمینه.

32':19''

1542

0

/Play/158061/مسقطات-خیار-حیوان(9)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه نهم، 7 مهر 94. تتمه فرمایش امام خمینی(ره) در موضوع قضایای سالبه و دلایل ایشان برای ردّ وجود نسبت در قضیه سالبه، ملاک صدق و کذب قضایا از منظر امام راحل.

25':45''

1385

0

/Play/158060/استصحاب-کلی(9)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه هشتم، 6 مهـر 94

38':40''

1356

0

/Play/158058/مسقطات-خیار-حیوان(8)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه هشتم، 6 مهر 94

15':08''

1330

0

/Play/158057/استصحاب-کلی(8)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه هفتم، 5 مهـر 94

38':21''

1315

0

/Play/157947/مسقطات-خیار-حیوان(7)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه هفتم، 5 مهر 94

22':32''

1529

-4

0

/Play/157946/استصحاب-کلی(7)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه ششم، 31 شهریور 94

33':00''

1518

0

/Play/157945/مسقطات-خیار-حیوان(6)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع ششم، جلسه شش، 31 شهریور 94

21':16''

1262

0

/Play/157944/استصحاب-کلی(6)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه پنجم، 29 شهریور 94

37':00''

1346

0

/Play/157943/مسقطات-خیار-حیوان(5)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه پنجم، 29 شهریور 94

21':14''

1495

0

/Play/157942/استصحاب-کلی(5)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه چهارم، 24 شهریور 94

33':12''

1347

0

/Play/157941/مسقطات-خیار-حیوان(4)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه چهارم، 28 شهریور 94

25':55''

1320

0

/Play/157940/استصحاب-کلی(4)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه سوم، 24 شهریور 94

34':40''

1221

0

/Play/157939/مسقطات-خیار-حیوان(3)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه سوم، 24 شهریور 94

23':44''

1381

0

/Play/157938/استصحاب-کلی(3)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه دوم، 22 شهریور 94

38':09''

1115

-1

0

/Play/157937/مسقطات-خیار-حیوان(2)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه دوم، 22 شهریور 94

21':25''

1188

0

/Play/157936/استصحاب-کلی(2)

درس خارج فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث مسقطات خیار حیوان، جلسه اول، 21 شهریور 94

43':08''

1202

2

0

/Play/157935/مسقطات-خیار-حیوان(1)

درس خارج اصول فقه استاد «احمد عابدی»؛ (حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها). بحث استصحاب کلی نوع سوم، جلسه اول، 21 شهریور 94

16':28''

1272

4

0

/Play/157934/استصحاب-کلی(1)

آموزش آشپزی توسط «پری ناز گل آور» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «ته چین مرغ»؛ مواد لازم: برنج، مرغ، زرده تخم مرغ، ماست، روغن مایع، زعفران، خلال بادام، خلال پسته، زرشک، نمک

15':06''

2145

3

0

/Play/154383/ته-چین-مرغ

آموزش آشپزی توسط «پوران دخت نمیرانیان» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «رول ماهی هندی»؛ مواد لازم: فیله ماهی، پیاز، سیر، شیره تمر هندی، پودر تخم گشنیز، زنجبیل، زیره سیاه، آرد سوخاری، روغن مایع، فلفل سبز، نمک، فلفل، زعفران، خلال بادام، خلال پسته

10':54''

1434

-1

0

/Play/154382/رول-ماهی-هندی

آموزش آشپزی توسط «میترا اشرفی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «پلو مخلوط با گوشت قلقلی و بادمجان»؛ مواد لازم: پیاز، روغن زیتون، پودر دارچین، پودر زیره، پودر تخم گشنیز، برنج، آب مرغ یا گوشت، رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، زعفران، گوشت چرخ کرده، ادویه، بادمجان بزرگ، نمک، فلفل، روغن مایع، گشنیز

16':58''

1564

-1

0

/Play/154380/پلو-مخلوط-با-گوشت-قلقلی-و-بادمجان

آموزش آشپزی توسط «خانم حسینی» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «پلو با پوشش بادمجان»؛ مواد لازم: برنج، ران مرغ، بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، رب گوجه فرنگی، زعفران، نمک، فلفل

16':41''

940

1

0

/Play/154376/پلو-با-پوشش-بادمجان

آموزش آشپزی توسط «مریم صرافها» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «پیتزا مرغ و بادمجان»؛ مواد لازم: مایع خمیر، آب، شکر، شیر، آرد، نمک، روغن، زرده تخم مرغ، کنجد، سینه مرغ، بادمجان، فلفل دلمه ای، سیر، پیاز، جعفری، نمک، فلفل، زردچوبه، پنیر پیتزا

16':57''

3452

0

/Play/154375/پیتزا-مرغ-و-بادمجان

آموزش آشپزی توسط «نازنین نبی دوست» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «مرغ لونگی»؛ مواد لازم: مرغ، گردو، رب انار، پیاز، نمک، فلفل، زعفران، هویج، برگ بو، کره

13':00''

1605

1

0

/Play/154374/مرغ-لونگی

آموزش آشپزی توسط «مریم شیرزایی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «مافین سویا و سبزیجات»؛ مواد لازم: کدو سبز، سیب زمینی، سویا، ذرت، نخود فرنگی، پیازچه، رب گوجه، تخم مرغ، کره، آرد، نمک، فلفل، گشنیز، جعفری، شیر

19':01''

1701

1

0

/Play/154373/مافین-سویا-و-سبزیجات

آموزش آشپزی توسط «پری ناز گل آور» (خانه مهر)؛ طرز پخت «خورشت فسنجان»؛ مواد لازم: سینه مرغ، گردو چرخ کرده، رب انار، رب شاتوت، پیاز داغ، هل، دارچین، نمک، شکر

15':52''

2128

1

0

/Play/154368/خورشت-فسنجان

آموزش آشپزی توسط «سید مهدی حسینی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «دلمه برگ مو»؛ مواد لازم: برگ مو، گوشت، پیاز، برنج، لپه، زردچوبه، روغن، نمک، فلفل، سبزی (نعنا، تره، جعفری، ترخان، مرزه، پیازچه و سیر)

18':21''

1467

0

0

/Play/154366/دلمه-برگ-مو

آموزش آشپزی توسط «معصومه اردستانی» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «ته چین قارچ و بادمجان»؛ مواد لازم: برنج، زرده تخم مرغ، نمک، زعفران، ماست، روغن مایع، بادمجان، قارچ

10':53''

1123

0

/Play/154246/ته-چین-قارچ-و-بادمجان

آموزش آشپزی توسط «لیلا کردبچه» (خانه مهر)؛ طرز پخت «شیخ محشی»؛ مواد لازم: کدو سبز، بادنجان، روغن، گوشت قیمه ای، سبزی قرمه، رب گوجه، رب انار، نمک، فلفل سیاه، ادویه خورشتی، پیاز داغ، آب انار

15':14''

3044

1

0

/Play/154245/شیخ-محشی

آموزش آشپزی توسط «پوران دخت نمیرانیان» (خانه مهر)؛ طرز تهیه «نبات فوری»؛ مواد لازم: شکر، آب، گلاب، زعفران، هل، گلوکز، پودر تارتار

19':16''

5242

7

0

/Play/154244/نبات-فوری

آموزش آشپزی توسط «خانم حسینی» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «پلو سبزیجات»؛ مواد لازم: فلفل دلمه ای رنگی، برنج، سیر، فلفل کبابی، پیازداغ، نخودفرنگی، ذرت، مرغ، آویشن، روغن

13':08''

1435

1

0

/Play/154243/پلو-سبزیجات

آموزش آشپزی توسط «رامین صادقی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «رولت مرغ با ژامبون بره و سبزیجات»؛ مواد لازم: ران مرغ، ژامبون بره، هویج، کرفس، پنیر گودا ورقه ای، پودر سیر، پودر پاپریکا، پودر لیمو و فلفل، تخم گشنیز، نمک، فلفل، روغن مایع

15':27''

4428

1

1

/Play/154138/رولت-مرغ-با-ژامبون-بره-و-سبزیجات

آموزش آشپزی توسط «معصومه عیوضی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «خوراک نودل با سس ریحان»؛ مواد لازم: پیازچه، روغن زیتون، کرفس، هویج، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، برگ کلم، جوانه ماش، کدوی سبز، نودل، نمک، فلفل، ادویه، ریحان، پودر مغز گردو، روغن زیتون

16':41''

1608

-2

0

/Play/154137/خوراک-نودل-با-سس-ریحان

آموزش آشپزی توسط «سید مهدی حسینی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «دمی نخود سبز»؛ مواد لازم: برنج، نخود سبز، هویج پخته، پیاز، زردچوبه، زعفران، روغن، نمک

18':27''

3416

2

0

/Play/154133/دمی-نخود-سبز

آموزش آشپزی توسط «پری ناز گل آور» (برنامه به خانه بر می گردیم)؛ طرز پخت «حلیم بادمجان»؛ مواد لازم: گوشت سردست، لوبیا سفید، پیازداغ، پیاز، سیرداغ، کشک، نمک، زردچوبه، فلفل، نعناع، گردو، بادمجان

17':49''

4955

2

0

/Play/154131/حلیم-بادمجان

آموزش آشپزی توسط «شهرام شجاعی» (خانه مهر)؛ طرز پخت «آلبالو پلو با کوفته ریزه»؛ مواد لازم: برنج، آلبالو، شکر، گوشت چرخ کرده، پیاز، آرد نخودچی، زعفران دم کرده، روغن، نمک، فلفل، دارچین، پودر سیر، زردچوبه

13':33''

3996

-2

0

/Play/154130/آلبالو-پلو-با-کوفته-ریزه

آموزش آشپزی توسط «فرامرز اشکان مهر» (خانه مهر)؛ طرز پخت «شیرینی دانمارکی (گل محمدی)»؛ مواد لازم: شیر، شکر، نمک، تخم مرغ، خمیر مایه فوری، روغن مایع، آرد، روغن صاف قنادی، پودر قند، وانیل

12':57''

6696

3

0

/Play/154026/شیرینی-دانمارکی-(گل-محمدی)

درس طب استاد «حسن کُمار»؛ کتاب «قانونچه»(جلسه 20)؛ (38:29)

38':29''

4678

1

1

/Play/154025/قانونچه-20

درس طب استاد «حسن کُمار»؛ کتاب «قانونچه»(جلسه 19)؛ (28:13)

28':13''

4058

0

/Play/154024/قانونچه-19

درس طب استاد «حسن کُمار»؛ کتاب «قانونچه»(جلسه 18)؛ (30:09)

30':09''

4415

0

/Play/154023/قانونچه-18

درس طب استاد «حسن کُمار»؛ کتاب «قانونچه»(جلسه 17)؛ (25:13)

25':13''

4370

2

0

/Play/154022/قانونچه-17

درس طب استاد «حسن کُمار»؛ کتاب «قانونچه»(جلسه 16)؛ (41:17)

41':17''

4606

0

/Play/154021/قانونچه-16

هنرمندان