آموزش نغمات

لطفا منتظر باشید ...
پنهان کردن پلیر
صوت تبیان بارگذاری صوت
آلبــــوم
تک فایــــل
ویدئوهــــا
آموزش دستگاه حجاز نغمات قرآنی و توضیحاتی در مورد موسیقی سنتی ایرانی (53:22)
00':00''
98251
119
0
آموزش مقام سه گاه از مجموعه نغمات نغمات قرآنی (55:37)
00':00''
45929
48
0
آموزش نغمه بیات از بین نغمات هفتگانه قرآنی توسط استاد قرآنی(54:42)
00':00''
50388
53
0
آموزش كامل نغمه عجم از میان نغمات هفتگانه قرآنی (58:22)
00':00''
34686
21
0
آموزش نغمه نهاوند از میان نغمات قرآنی (53:26)
00':00''
50652
59
0
آموزش نغمه صبا از نغمات قرآنی (50:34)
00':00''
46778
53
0
بخش مقدماتی آموزش نغمات قرآنی توسط استاد قرآن (56:45)
00':00''
66336
78
0

هنرمندان