گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 86985

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «مسابقه شاباش: خاطره ی شوکه کردن مگسها!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

01':34''

1880

0

/Play/249571/شوکه-کردن-مگسها

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «ترانه شنیدنی: میخوام یه حرفی بزنم حیف شهامت ندارم/میخوام که یک نظر بدم حیف شجاعت ندارم!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

02':48''

1220

1

0

/Play/249570/میخوام-یه-حرفی-بزنم

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «خاطره ی شنیدنی یک مهمانی عجیب!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

02':11''

635

0

/Play/249569/مهموونی-کُشون

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «اعترافات یک راننده ی حرفه ای!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

01':27''

700

0

/Play/249568/خرابکاری-در-رانندگی

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «آلودگی هوا: ناخوشیم ای خدا هوا بفرست!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

03':48''

765

0

/Play/249566/هوا-بفرست

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «یک خاطره شنیدنی از یک پادگان و دوره سربازی!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

01':30''

30

0

/Play/249565/در-پادگان

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «این روزها که عکس سلفی گرفتن مد شده، آقای مثلن هم می خواهد عکس سلفی بگیرد!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

04':29''

20

0

/Play/249564/عکس-سلفی-آقای-مثلن

قطعه طنز آمیز و خنده دار با موضوع «اخبار شصت ثانیه و موی دماغ شدن برای بعضی ها!» برنامه طنز رادیویی «جمعه ایرانی»

03':24''

40

0

/Play/249563/آقای-اقتصاد

آهنگ حماسی «بی امان نامه» با صدای «میلاد هارونی» وشعری از «محسن کاویانی» و آهنگسازی «سینا دستخوش»(اینجاست خلیجی که شرف در جریان است؛ آری به خدا فارس ترین بخش جهان است؛ از زوزه ی کفتار نداریم ابایی؛ ما ترس نداریم ز هر بی سرو پایی)

03':49''

55

0

/Play/249433/بی-امان-نامه

نواهنگ شنیدنی و گوشنواز از سخنان «حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی» با موضوع «روش یاری نمودن امیرالمومنین امام علی(علیه السلام)»(تولید اختصاصی بانک صوتی تبیان)

01':35''

30

0

/Play/249431/یاری-کنید

جلسه 107 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

52':01''

10

0

/Play/249418/حجامت-و-درمان-با-آن-1

جلسه 108 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

49':01''

15

0

/Play/249417/حجامت-و-درمان-با-آن-2

جلسه 109 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:01':19''

5

0

/Play/249415/حجامت-و-درمان-با-آن-3

جلسه 110 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:01':19''

0

0

/Play/249406/حجامت-و-درمان-با-آن-4

جلسه 111 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

56':51''

0

0

/Play/249404/حجامت-و-درمان-با-آن-5

جلسه 112 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

59':53''

0

0

/Play/249402/حجامت-و-درمان-با-آن-6

جلسه 113 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

49':16''

0

0

/Play/249401/حجامت-و-درمان-با-آن-7

جلسه 114 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

53':01''

0

0

/Play/249398/حجامت-و-درمان-با-آن-8

جلسه 115 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

50':24''

0

0

/Play/249397/حجامت-و-درمان-با-آن-9

جلسه 116 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «حجامت و درمان با آن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:03':39''

15

0

/Play/249391/حجامت-و-درمان-با-آن-10

جلسه 190 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:05':00''

30

0

/Play/249380/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-1

جلسه 190 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

54':27''

30

0

/Play/249378/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-2

جلسه 191 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

59':51''

30

0

/Play/249377/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-3

جلسه 192 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:01':24''

0

0

/Play/249376/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-4

جلسه 193 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:05':41''

0

0

/Play/249368/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-5

جلسه 194 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

54':44''

0

0

/Play/249367/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-6

جلسه 195 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:03':38''

0

0

/Play/249366/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-7

جلسه 196 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

58':09''

0

0

/Play/249362/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-8

جلسه 197 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

58':09''

15

0

/Play/249361/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-9

جلسه 198 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:13':24''

0

0

/Play/249353/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-10

جلسه 199 سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «بهداشت و نظافت در اسلام...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

01:06':30''

0

0

/Play/249350/بهداشت-و-نظافت-در-اسلام-11

قسمت آخر از نمایش«واپسین صحابی» به بخش‌هایی از زندگی جابرابن عبدالله انصاری می‌پردازد که از اولین مفسران قرآن بود. او آخرین صحابه‌ای بود که در مدینه درگذشت. «این قسمت شرکت در جنگ»

23':11''

4561

0

/Play/249310/واپسین-صحابی

فصل اول از کتاب صوتی «خاک سرخ» «خاک سرخ روایت وقایع بعد از حادثه ی عاشورا ست و مکافات عمل آنانی را که وسایل شخصی امام حسین (علیه السلام) را به غنیمت بردند را به تصویر می کشد.» "به تهیه کنندگی و سردبیری اشرف السادات اشرف نژاد در شبکه ی فرهنگ تهیه و تولید شده است.

26':54''

3555

1

0

/Play/249283/خاک-سرخ

فصل دوم از کتاب صوتی «خاک سرخ» «عاقبت کسی که زره حضرت را غصب کرد» "به تهیه کنندگی و سردبیری اشرف السادات اشرف نژاد در شبکه ی فرهنگ تهیه و تولید شده است.

24':40''

1875

0

/Play/249282/زره

فصل سوم از کتاب صوتی «خاک سرخ» «عاقبت کسی که انگشتری را از حضرت غصب کرد» "به تهیه کنندگی و سردبیری اشرف السادات اشرف نژاد در شبکه ی فرهنگ تهیه و تولید شده است.

24':26''

2535

0

/Play/249281/انگشتری

فصل چهارم از کتاب صوتی «خاک سرخ» «عاقبت کسی که سرابیل(پیراهن) حضرت را غصب کرد» "به تهیه کنندگی و سردبیری اشرف السادات اشرف نژاد در شبکه ی فرهنگ تهیه و تولید شده است.

24':33''

1770

1

0

/Play/249279/سرابیل

فصل پنجم از کتاب صوتی «خاک سرخ» «داستان یکی از کوفیان در لشکر عمر بن سعد که از حضرت قطیفه ای را غصب کرده بود...» "به تهیه کنندگی و سردبیری اشرف السادات اشرف نژاد در شبکه ی فرهنگ تهیه و تولید شده است.

21':49''

135

0

/Play/249274/قطیفه

مدح خوانی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)؛ «بانو شب میلاد تو انگار / صحن حرم آیینه بندان بود / حال قشنگی داشت گلدسته / لبریز از آیات قرآن بود» با صدای «سید مهدی میرداماد» [1396]

04':28''

8900

2

0

/Play/249259/بانو-شب-میلاد-تو-انگار

مولودی خوانی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ «همای سعادت رو شونه ی مولاست / ستاره بریزید عروسی زهراست / چه گلبارون شده سماوات و زمین / شب دامادی امیرالمومنین» با صدای «سید مهدی میرداماد» [1396]

08':17''

7115

0

/Play/249255/همای-سعادت-رو-شونه-ی-مولاست

مولودی خوانی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ «می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است / می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است / چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد/ وان یکاد از نفس فاطمه برتن دارد» با صدای «سید مهدی میرداماد» [1396]

05':24''

15360

0

/Play/249254/می-رسد-قصه-به-آنجا-که-علی-دلتنگ-است

مولودی خوانی عربی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ «عليٌّ... إذهب ْإلى الرسولِ / عليٌ ... و اطلُبْ يدَ البتولِ / فاللهُ قدْ أَمَرَ بِهذا / لا كفؤ ٌ...لها سوى عليِ» با صدای «میثم مطیعی» [1396]

03':18''

7725

0

/Play/249252/عليٌّ-إذهب-ْإلى-الرسولِ

مولودی خوانی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ «ایشالا برا همه جوونا / اسبابِ عروسی شه مهیا / با رزقِ حلال و با دل خوش / با شادی زیر سایه مولا» با صدای «میثم مطیعی» [1396]

03':19''

11785

0

/Play/249251/ایشالا-برا-همه-جوونا

مولودی خوانی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ «شادیِ همه عالم به راهه / این شبها غم و غصه گناهه / آسمون شده ستاره بارون / چون جشنِ وصال مهر و ماهه» با صدای «میثم مطیعی» [1396]

13':17''

165

0

/Play/249240/شادیِ-همه-عالم-به-راهه

مدح خوانی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)؛ «زمین و عرش خدا از ستاره ناپیداست / بساط هلهله و شادی و طرب برپاست / رسید مژده که از حق خطاب می آید / نگاه حضرت یاسین به عالم بالاست» با صدای «میثم مطیعی» [1396]

05':09''

345

0

/Play/249237/زمین-و-عرش-خدا-از-ستاره-ناپیداست

کتاب صوتی «یلدای خاموشی» «در ابتدا ماجرای نبرد نهاوند و تشکیل شورای جنگی سپاه اسلام مطرح می شود. در آن زمان به پیشنهاد امام علی (ع) نعمان فرمانده ی سپاه می شود. با رهنمون های امام سپاه اسلام در برابر نیروهای بسیار ایرانی به پیروزی می رسند...» به تهیه کنندگی و سردبیری بابک صفی‌خانی و نویسندگی غلامرضا کاووسی در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.

02:02':05''

645

0

/Play/249202/یلدای-خاموشی

کتاب صوتی «خطابه ی دریا» «واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، پیامبر اسلام(ص) هنگام بازگشت از حجة الوداع در ۱۸ ذی‌الحجه در مکانی به نام غدیر خم، امام علی(ع) را ولی و جانشین خود معرفی کرد و از حاضران بیعت گرفتند و ...» در گروه فرهنگ و اندیشه( رادیو فرهنگ )تهیه و تولید شده است.

01:14':45''

370

1

0

/Play/249201/خطابه-ی-دریا

زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «وضوی خون»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی

00':15''

2380

0

/Play/249192/وضوی-خون

رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «وداع»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی

00':46''

6295

1

0

/Play/249191/وداع

زنگ موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «طفلان عطشان»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی

00':26''

5970

2

0

/Play/249190/طفلان-عطشان

رینگتون موبایل (بی کلام) محزون و سوزناک «شش ماهه»؛ اختصاصی بانک صوتی تبیان به مناسبت ایام سوگواری حسینی

00':26''

2940

3

0

/Play/249189/شش-ماهه

هنرمندان