گنجینه صوتی تبیان

لطفا منتظر باشید ...

پنهان کردن پلیر

آلبــــوم

تک فایــــل

ویدئوهــــا

تعداد نتایج : 88164

سینه زنی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «ماهی با دریا خوشه / دریا کجاست حرمت / آهو با صحرا خوشه / صحرا کجاست حرمت / دل ما یجا خوشه / اونجا کجاست حرمت»

05':10''

293

0

/Play/258456/ماهی-با-دریا-خوشه

سینه زنی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «آسمان است و خسوف قمرش معلوم است / غربت بی حد او از سفرش معلوم است»

04':01''

217

0

/Play/258455/آسمان-است-و-خسوف-قمرش-معلوم-است

مداحی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «خداروشکر که هرکی بپرسه ازم کجایی ام / جواب من همیشه همینه امام رضایی ام»

10':10''

208

0

/Play/258452/خداروشکر-که-هرکی-بپرسه-ازم-کجایی-ام

مداحی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «لايقم کردی نوکرت باشم / ممنون لطف مادرت باشم / لطف تو شاملم شده / از کوچیکی مهمونتم / امام رضایی شدم و تا عمر دارم ممنونتم»

04':36''

257

0

/Play/258451/لايقم-کردی-نوکرت-باشم

سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «شب غربت آقامه / شب بارون چشامه / برای همین هنوزم / روضه ها داره ادامه »

05':57''

177

0

/Play/258446/شب-غربت-آقامه

سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «خودش تنها خبر از داغ های بیکرانش داشت / که مانند علی خنجر میان استخوانش داشت»

06':44''

13

0

/Play/258444/خودش-تنها-خبر-از-داغ-های-بیکرانش-داشت

روضه خوانی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «کعبه ی اهل نظری یا حسن / آینه ی دادگری یا حسن / نخل امید رضوی را ثمر / یا که جواد دگری یا حسن»

22':45''

29

0

/Play/258442/کعبه-ی-اهل-نظری-یا-حسن

سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) با نوای «سید مهدی میراماد»؛ «او اهل گریه بود و دو چشم نجیب داشت / با نام مجتبایی اش انسی عجیب داشت»

03':20''

20

0

/Play/258440/او-اهل-گریه-بود-و-دو-چشم-نجیب-داشت

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «از یُمن قدومت آسمون ستاره بارون / اسفند میریزن برای تو موسی و هارون / من ذره ای از محبت تورو محمد / ای دلبر زهرا نمیدم به گنج قارون» با صدای «سید رضا نریمانی»

06':16''

129

0

/Play/258433/از-یُمن-قدومت-آسمون-ستاره-بارون

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «با توام تویی که دست هر لیلی رو بستی / با توام تویی که سالها تو دلم نشستی» با صدای «سید رضا نریمانی»

03':58''

35

0

/Play/258432/با-توام-تویی-که-دست-هر-لیلی-رو-بستی

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «کار کساد من به دعای تو پا گرفت / معراج چشمهای تو دست مرا گرفت / قبل از رسیدن تو بت قلب من شکست / تو آمدی و کعبه من ناخدا گرفت» با صدای «سید رضا نریمانی»

07':37''

57

0

/Play/258431/کار-کساد-من-به-دعای-تو-پا-گرفت

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «دوتا ساقی دوتا مینو دوتا ساغر / دوتا تاک پر از انگور و سر در خمره خم پرور / یکیشان صادق و آن دیگری گردیده پیغمبر» با صدای «سید رضا نریمانی»

07':40''

36

0

/Play/258430/دوتا-ساقی-دوتا-مینو-دوتا-ساغر

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «دیگه سحر سر اومد / آقای حیدر اومد / صل علی محمد / نور پیمبر اومد» با صدای «سید رضا نریمانی»

12':01''

114

0

/Play/258428/دیگه-سحر-سر-اومد-آقای-حیدر-اومد

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «لیلیِ لیلای دلها دلنوازی می کند / با دل مجنون هر دلداده بازی می کند / عقل را سرمست آهنگ حجازی می کند / این دل دیوانه امشب سرفرازی می کند» با صدای «سید رضا نریمانی»

11':33''

18

0

/Play/258426/لیلیِ-لیلای-دلها-دلنوازی-می-کن

مولودی خوانی به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع)؛ «شد خطاب از خدا رو به پیغمبر / توو نمازت بخون ذکر یا حیدر» با صدای «سید رضا نریمانی»

06':25''

17

0

/Play/258421/شد-خطاب-از-خدا-رو-به-پیغمبر

رینگتون باانرژی و بیکلام «زندگی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':22''

40

0

/Play/258369/زندگی

رینگتون باانرژی و بیکلام «وصل»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':25''

33

0

/Play/258368/وصل

رینگتون نرم و بیکلام «ترنم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

40

0

/Play/258367/ترنم

رینگتون باانرژی و بیکلام «تپش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

36

0

/Play/258366/تپش

رینگتون احساسی و باکلام «سکوت»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':36''

32

0

/Play/258365/سکوت

رینگتون نرم و بیکلام «ساحل آرام»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':40''

31

0

/Play/258364/ساحل-آرام

رینگتون پرانرژی و بیکلام «افق روشن»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':26''

26

0

/Play/258363/افق-روشن

رینگتون پرانرژی و بیکلام «افق»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

21

0

/Play/258362/افق

رینگتون احساسی و نرم باکلام «نمیشه»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':25''

14

0

/Play/258361/نمیشه

رینگتون نرم و بیکلام «نجوا»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':22''

26

0

/Play/258359/نجوا

رینگتون گوشنواز و باکلام «مثل اوون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

19

0

/Play/258357/مثل-اوون

رینگتون احساسی و باکلام «خیره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

15

0

/Play/258356/خیره

رینگتون نرم و باکلام «جنون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

21

0

/Play/258355/جنون

رینگتون پرانرژی و باکلام «حس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':19''

19

0

/Play/258354/حس

رینگتون احساسی و باکلام «هوای من»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':20''

15

0

/Play/258353/هوای-من

رینگتون نرم و بیکلام «قاب عکس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':28''

32

0

/Play/258352/قاب-عکس

رینگتون نرم و باکلام «دوباره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':42''

13

0

/Play/258351/دوباره

رینگتون باانرژی و باکلام «دلشوره»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':27''

14

0

/Play/258350/دلشوره

رینگتون باانرژی و باکلام «دلخوشم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

17

0

/Play/258348/دلخوشم

رینگتون احساسی و باکلام «بگو بگو»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':24''

13

0

/Play/258347/بگو-بگو

رینگتون پرانرژی و بیکلام «به شوق تو»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':21''

19

1

0

/Play/258346/به-شوق-تو

رینگتون احساسی باکلام «عادت ندارم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':36''

14

0

/Play/258345/عادت-ندارم

رینگتون پرانرژی و احساسی باکلام «تنهاترینم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':33''

17

0

/Play/258344/تنهاترینم

رینگتون نرم و بیکلام «شمارش»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':14''

15

0

/Play/258343/شمارش

رینگتون با انرژی و بیکلام «شوق دیدار»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':23''

16

0

/Play/258342/شوق-دیدار

رینگتون احساسی و باکلام «شب تنهایی»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

18

0

/Play/258341/شب-تنهایی

رینگتون باانرژی و بیکلام «امید»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':17''

15

0

/Play/258340/امید

رینگتون باانرژی و بیکلام «نفس»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':29''

25

0

/Play/258339/نفس

رینگتون احساسی و باکلام «مثل زمستون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':34''

10

0

/Play/258338/مثل-زمستون

رینگتون احساسی و باکلام «منو تنها نذار»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':38''

14

0

/Play/258337/منو-تنها-نذار

رینگتون ملایم و باکلام «مجنون پریشون»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':20''

17

0

/Play/258336/مجنون-پریشون

رینگتون با انرژی بیکلام «لحظه ها»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':15''

19

0

/Play/258335/لحظه-ها

رینگتون با انرژی و احساسی باکلام «خواب دیدم»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':33''

16

0

/Play/258334/خواب-دیدم

رینگتون نرم و احساسی باکلام «حس جدید»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

14

0

/Play/258333/حس-جدید

رینگتون نرم و بیکلام «غربت»؛ (برداشتی آزاد از آلبوم «اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی) تولید گنجینه صوتی تبیان

00':18''

17

0

/Play/258332/غربت

هنرمندان